Privātuma politika

      Interneta veikala www.thymuskin.lt privātuma politika:

Kosmētikas pret matu izkrišanu interneta veikals www.thymuskin.lv

1. Definīcijas

Privātuma politikā izmantoti jēdzieni tiek saprasti tā, kā tas definēts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. (ES) 2016/679 (turpmāk – regula).

2. Vispārīgie noteikumi

 1. Šī Privātuma politika, kas ir jāapstiprina pircējam (atzīmējot lodziņu “Esmu izlasījis un piekrītu Noteikumiem un Privātuma politikai”), ir pusēm saistošs dokuments. Dokumentā ir noteiktas pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumi, preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, personas datu vākšana un uzglabāšana, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā www.thymuskin.lt.
 2. Personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu regulē Privātuma politika, Vispārīgā datu aizsardzības regula, Lietuvas Republikas Likums par personas datu tiesisko aizsardzību un citi tiesību akti.
 3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt savu privātuma politiku saskaņā ar juridiskajām prasībām. Atjauninātā privātuma politika stāsies spēkā pēc publicēšanas vietnē.
 4. Interneta veikalu www.thymuskin.lt izveidoja UAB “UCB1” un tas ir uzņēmuma īpašums. Datu pārziņa informācija:
  Uzņēmuma kods: 302530178;
  Juridiskā adrese: Kęstučio g. 38, Kauņa, LT-44310;
  E-pasts: info@thymuskin.lt;
  Tālr. nr.: 837 320717; Mob. tālr. nr.: 8 689 00276.
 5. Uzņēmums apņemas pārdot preces fiziskām personām, kuras ir vismaz 18 gadus vecas. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, preces varat iegādāties tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

3. Datu iesniegšana interneta veikalā

 1. Pasūtījuma reģistrācijas veidlapā pircējam ir jānorāda pilnīga, precīza un pareiza informācija par sevi. Ja pircējs sniedz neprecīzu, nepatiesu vai maldinošu informāciju, pārdevējam ir tiesības atcelt pircēja reģistrāciju vai ierobežot pircēja piekļuvi interneta veikalam. Ja pircēja dati mainās, lūdzam tos nekavējoties atjaunināt.
 2. UAB “UCB1” respektē klientu un klientu tiesības uz privātumu un pārvalda klientu personas datus, lai apstrādātu preču pasūtījumus, risinātu ar preču iegādi un/vai piegādi saistītus jautājumus, izpildītu citas uzņēmuma līgumsaistības un/vai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās saistības.
 3. Veicot pasūtījumu, Pircējam jānorāda:
  Vārds un uzvārds;
  E-pasta adrese;
  Dzīvesvietas adrese;
  Piegādes adrese (ja tiek pieprasīts saņemt preces citā adresē);
  Tālruņa numurs;
  Atlaides kods;
  Informācija par maksājumu;
  Uzņēmuma (darba vietas) nosaukums (ja vēlaties piegādi uz darba vietu).
  Pircēja nepersoniskos datus, t.i. datus, kas attiecas uz pircēja iegādātajām precēm, pārdevējs var izmantot statistikas nolūkiem. Šāda statistikas apkopošana neļauj tieši vai netieši identificēt pircēju.

4. Personas datu nodošana trešajām personām

 1. UAB “UCB1” nesniedz personas datus trešajām personām, izņemot likumā noteiktos gadījumos un kārtībā, piemēram, tiesām, tiesu izpildītājiem, Lietuvas Republikas tiesībsargājošajām iestādēm, Valsts nodokļu inspekcijai vai citām trešajām personām, kam ir  likumīgas intereses. Pircēja kontaktinformācija var tikt nodota mūsu partneriem, kas sniedz preču piegādes pakalpojumus, vai citus ar pircēja pasūtījuma pareizu izpildi saistītus pakalpojumus.

5. Datu saglabāšanas periods

 1. UAB “UCB1” pārvalda un uzglabā Pircēja sniegto personas informāciju tādā apjomā, kas nepieciešams pasūtījumu apstrādei un nepieciešamības gadījumā saziņai ar Pircēju.
 2. Personas datu glabāšanu ilgāk, nekā noteikts, var veikt: ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu darbību, kuras rezultātā tiek veikta izmeklēšana; ja personas dati ir nepieciešami pareizai strīda vai sūdzības izšķiršanai vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

6. Sīkdatnes (anģl. cookies)

 1. Lai piedāvātu jums pareizus pakalpojumus mūsu vietnē, mēs glabājam informāciju (sīkdatnes – anģl. cookies) jūsu datorā (ierīcē). Tās ir nelielas informācijas daļas, kas tiek glabātas jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tas palīdz Datu pārzinim atpazīt Jūs kā iepriekšēju konkrētas vietnes apmeklētāju, saglabājot Jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi. Sīkdatne tiek izmantota, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību, ļaujot ierakstīt statistiku par jūsu vietnes apmeklējumu, ko pēc tam datu pārzinis var analizēt, lai uzlabotu e-veikala vietni un padarītu to ērtāku lietošanai. 
 2. Jūs jebkurā laikā varat pārskatīt informāciju (sīkdatnes), un jums ir tiesības dzēst visas mūsu saglabātās sīkdatnes vai neļaut informāciju (sīkdatnes) saglabāt un izmantot jūsu datorā (ierīcē). Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot visas nepieciešamās sīkdatnes tīmekļa vietnē (kas ir noteikti nepieciešamas, lai mūsu vietnē veiktu pamatfunkcijas), dažas vietnes funkcijas var jums nebūt pieejamas.

7. Jūsu tiesības

 1. Iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes veidu.
 2. Jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas anketā norādīto informāciju, sazinoties ar Datu pārzini, izmantojot Vietnē publicētos kontaktus.
 3. Pieprasīt sniegto personas datu labošanu, papildināšanu.
 4. Atsaukt piekrišanu, kas dota personas datu apstrādei nolūkos, kādiem piekrišana dota
 5. Pieprasīt savu datu iznīcināšanu vai datu apstrādes apturēšanu (izņemot glabāšanu).
 6. Pieprasīt personas datu pārzinim ierobežot datu apstrādi.
 7. Tiesības uz datu pārsūtīšanu.
 8. Teisė į duomenų perkėlimą.

8. Konfidencialitātes iestatījumu maiņa

 1. UAB “UCB1” patur tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politiku, par to paziņojot interneta veikalā. Ja pircējs pēc šīm izmaiņām izmanto interneta veikala www.thymuskin.lt sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka pircējs ir piekritis izmaiņām. Informācija par visām izmaiņām UAB “UCB1” privātuma politikā tiks ievietota interneta veikala mājaslapā un citās vietās, kur nepieciešams.

9. Nobeiguma noteikumi

 1. Šo Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas tiesību akti. Visi strīdi par šīs politikas īstenošanu tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. Ja jums ir kādi jautājumi par šīs privātuma politikas aprakstu, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju pa e-pastu info@ucb1.lt
 2. Aizliegts kopēt un publicēt interneta veikalā www.thymuskin.lt sniegto informāciju bez UAB “UCB1” rakstiskas piekrišanas.
 3. UAB “UCB1” ir reģistrēta Personas datu pārziņu valsts reģistrā un tai ir piešķirts datu pārziņa identifikācijas kods P6762.